WINAMP İLE ONLINE DİNLE !

MEDIA PLAYER İLE ONLINE DİNLE !

FLASH PLAYER İLE ONLINE DİNLE!


Haberler

İlanlar

KALİTE POLİTİKASI

Radyo Dönüşüm' ün vizyonu doğrultusunda kurulan Higem ( Hizmet Geliştirme Merkezi) tarafından sürekli geliştirilerek devam eden yayın hizmetlerimiz, teknolojiyi de kullanarak, kentli bireylerin beklentilerini karşılama noktasında, kolay ulaşılabilir, kaliteli ve nitelikli yayınlar sunarak geliştirir, günceller ve üretiriz.

   • Kalite yönetim sistemi ISO 9001ve diğer kalite standartlarının gereklerini yerine getirecek şekilde dokümante edilmesi, belgelendirilmesi ve sürekli iyileştirilmesi, 

• Toplam Kalite Yönetimi felsefesini esas alarak, takım ruhu içerisinde radyo yayın hedeflerine ulaşılması, 

• İş süreçlerimizin özdeğerlendirme süreci ile gözden geçirilerek, performansımızı geliştirecek önleyici ve öncül yaklaşımların belirlenmesi, 

• Sürekli iyileştirme yaklaşımı doğrultusunda tüm süreçlerimizdeki verimliliğin uluslararası düzeyde rekabet edebilecek seviyeye yükseltilmesi, 

• Yenilikçi ve yaratıcı yaklaşımların cesaretlendirilmesi, teknik ve davranışsal yetkinlikleri artıracak eğitimlerin gerçekleştirilmesi yönünde faaliyetlerimizi birlikte bütünleşik bir şekilde yöneterek, radyo sektöründe kalite ve hizmetler açısından öncü ve örnek bir internet radyosu olmak için tüm gücümüzle çalışıyoruz...

WINAMP İLE ONLINE DİNLE !

MEDIA PLAYER İLE ONLINE DİNLE !

FLASH PLAYER İLE ONLINE DİNLE!


Haberler

İlanlar