WINAMP İLE ONLINE DİNLE !

MEDIA PLAYER İLE ONLINE DİNLE !

FLASH PLAYER İLE ONLINE DİNLE!Haberler


İlanlar

HOŞGELDİNİZ

  •    Avrupa ülkelerinde bizden yüz yıllar öncesine dayanan kentlilik kavramı bizde ellilerden sonra gelişmeye başlayan bir süreçtir. Bilinmelidir ki; kentlilik kültürü oluşumu yüzyıllar alan uzun bir evrimleşme sürecini kapsamaktadır. Kentlerde yaşamaya başlayan insanlar geldikleri yerin kültürleriyle birlikte taşınmaktadırlar bu durum kentli kültürüyle kaynaşmış olan bireyler arasında uyumsuzluk ve tedirginlikler yaratmaktadır. Bu bir dönüşüm evresidir, biz bu dönüşümün iletişim kanallarının etkin kullanılmasıyla çözülebileceğini düşünüyoruz. Bu anlamda Türkiye' de ilk adımı atıyor ve Türkiye' nin ilk ve tek kentlilik kültürü ve kent yaşamı radyosunu yayın hayatına başlatıyoruz...

       Kentlilik kültürü/bilinci, kentte yaşayan bireylerin kente özgü tutum ve davranışlar sergilemeleri, birer kentli birey/aktör/paydaş olduklarının farkında olmaları ve buna uygun davranmaları anlamına gelir. Kentlilik bilinci oluşumunun başlıca koşulu, bireylerin yaşadıkları kent ile anlamlı, güçlü ve sürdürülebilir bağlar kurabilmeleri ve kendilerini yaşadıkları kentin bir parçası gibi hissetmeleridir. Yayınlarımızda kentlilik bilincini güçlendirecek içerikte programlar, spot bilgilendirmeler ve müzik çalışmaları yer alacaktır.

       Kent; tarihin farklı dönemlerine ait fiziksel, sosyal ve kültürel katmanların üst üste kurulması sonucu oluşan fiziksel, mekânsal ve sosyal bir ortamdır. Kent, sadece fiziksel mekânlar toplamı değil; fiziksel, sosyal ve ekonomik değerler bütünüdür. Özetle; kent, insan tarihinin farklı bir aşamasına işaret eder. Kentlerin kuruluşu, uygarlık tarihinin önemli dönüm noktalarından birisidir. Kentlerle birlikle yeni yoğunlaşmaların ve mekânların ortaya çıkması yanında yepyeni ekonomik, sosyal, kültürel ve siyasal ilişkiler oluşturur. Oluşan bu geçmiş ve gelecek değerler bütününü koruyarak ve sahiplenerek savunan bireyler yaratmak hedefiyle yayınlarımız sizlere ulaşıyor olacaktır. Bizleri bu yolda yalnız bırakmayacağınıza ve destek vereceğinize olan inancımızla saygılarımızı sunuyoruz  ...

       İyi dinlenceler...

WINAMP İLE ONLINE DİNLE !

MEDIA PLAYER İLE ONLINE DİNLE !

FLASH PLAYER İLE ONLINE DİNLE!


Haberler


İlanlar

ANA SPONSOR FİRMALAR

PROGRAM SPONSOR FİRMALAR